سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

میراث بزرگان
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

باید که هرچه آموختنی باشد از فضل و هنر فرزند را همه بیاموزی تا حق پدری و شفقت پدری بجای آورده باشی که از حوادث عالم ایمن نتوان بود و نتوان دانست که بر سر مردمان چه گذرد.

هر هنری و فضلی روزی بکار آید پس در فضل و هنر آموختن تقصیر نباید کردن.

و در هر علمی که مر او را آموزی اگر معلمان از بهر تعلیم مردم او را بزنند شفقت مبر، بگذار تا بزنند که کودک علم و ادب و هنر به چوب آموزد نه بطبع خویش.

اما اگر بی ادبی کند و تو از وی در خشم شوی، به دست خویش وی را مزن، به معلمانش بترسان و ادب کردن ایشان را فرمای کردن تا کینه تو اندر دل وی نماند اما با وی همیشه صبور باش تا تو را خوار نگیرد (کوچک شمردن) و دایم از تو ترسان بود، و درم و زر و آرزویی که وی را باید از وی باز مدار تا از بهر درم مرگ تو را نخواهد از بهر میراث.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هفتم در حق فرزند و حق شناختن صفحه 150