سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تجربه
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد
با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

حافظ