سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دوست
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

با بی خردان هرگز دوستی مکن که دوست بی خرد از دشمن بخرد بتر بود که دوست بی خرد با دوست از بدی آن کند که صد دشمن با خرد با دشمن نکند

و دوستی با مردم هنری (با هنر) و نیک عهد و نیک محضر (خوش معاشرت) دار تا تو نیز بدان هنرها معروف و ستوده شوی که آن دوستان تو بدان معروف و ستوده باشند.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هشتم در آیین دوست گرفتن