سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نام و ننگ
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است


حافظ