سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

امید دوستان
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

بر دوستان به امید دل مبند که من دوستان بسیار دارم.

دوست خاصه خویش خود باش و از پیش و پس خویشتن خود نگر و بر اعتماد دوستان از خویشتن غافل مباش چه اگر هزار دوست باشد تو را، از تو دوستر تو را کس نبود...

و دوستى که دشمن تو را دشمن ندارد وی را جز آشنای خویش مخوان چه آن کس آشنا بود نه دوست

و با دوستان در وقت گله همچنان باش که در وقت خشنودى.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هشتم در آیین دوست گرفتن