سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دست خالی
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

ذوالقرنین رحمه الله چون گرد عالم برگشت و همه جهان را مسخر خویش گردانید، بازگشت و قصد خانه خویش کرد.

چون فرمان یافت (درگذشت) در وصیت گفت :

مرا در تابوتی نهید و تابوت را سوراخ کنید و دست من از آن سوراخ بیرون کنید کف گشاده، و همچنان همی برید تا مردمان همی بینند که اگر چه همه جهان بستدیم دست تهی همی رویم.

دگر گفت :

مادر مرا بگویید که اگر خواهی که روان من از تو شادمانه باشد غم من با کسی خور که او را عزیزی نمرده باشد یا با کسی که او نخواهد مرد.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و نهم در اندیشه کردن از دشمن صفحه 169