سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اشک بیهوده
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه

می‌توان برد به هر شیوه دل آسان از من

نیست پرهیز من از زهد، که خاکم بر سر!

ترسم آلوده شود دامن عصیان از من

اشک بیهوده مریز این همه از دیده کلیم!

گرد غم را نتوام شست به طوفان از من