سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شمع انتظار
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

تا نرفته ام ز نظر، شام من رسان به سحر

شمع انتظار توام، صبحْ نادمیده بیا

بیدل