سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قسمت ما
ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

گر قسمت ما باده و گر خون جگر بود

ما نوبت خود را گذراندیم و گذشتیم

صائب تبریزی