سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بار گران
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

صائب! به هیچ دل نبود دیدنم گران

بار کسی نمی‌شوم و بار می‌کشم