سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آسایش نابینا
ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بس که نادیدنی از مردم عالم دیدم

روشنم گشت که آسایش نابینا چیست

کلیم همدانی