سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گل باغ
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

هرچند چو گل، گوش فکندیم در این باغ

حرفی که برد راه به جایی، نشنیدیم

صائب تبریزی