سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دلتنگی گل
ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

ما را نبود کار، نه با غنچه، نه با گل

دلتنگی ما غنچه، پریشانی ما گل

ناظم هروی