سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

افسوس
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

پیش از این، بر رفتگان افسوس می‌خوردند خلق

می‌خورند افسوس در ایام ما بر ماندگان

صائب تبریزی