سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

درخت غم
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

نه پشت پای بر اندیشه می‌توانم زد

نه این درخت غم از ریشه می‌توانم زد

...

خوش است پیش فتادن ز همراهان، صائب!

وگر نه ، گام به اندیشه می‌توانم زد