سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نقش سهو
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

هزار نقش خوشم داد چرخ و تا دیدم

قلم گرفت و خط سهو بر تمام کشید

نظیری نیشابوری