سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ستایش خویش
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ستایش دگران نیست در خورم طالب!

ز نطق خویش سزاوار آفرین خودم

طالب آملی