سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بهار خزانی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

زین گلستان همه سودم به زیان می‌ماند

چون گل زرد، بهارم به خزان می‌ماند

طغرای مشهدی