سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دل بی درد
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم

تپیدن هم نمی‌دانم، دل بی‌درد را مانم

بیدل