سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اظهار عیب خویش
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ما کنج دل به روضه‌ی رضوان نمی‌دهیم

این گوشه را به ملک سلیمان نمی‌دهیم

بی آبرو، حیات ابد زهر قاتل است

ما آبرو به چشمه‌ی حیوان نمی‌دهیم

بی‌پرده، عیب‌های خود اظهار می‌‌کنیم

فرصت عیبجویی یاران نمی‌دهیم

صائب! گهر به سنگ زدن بی‌بصیرتی است

عرض سخن به مردم نادان نمی‌دهیم