سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قرار رفتن
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

با سینه‌ی گشاده در آماجگاه خاک

بی اضطراب، همچو هدف ایستاده ایم

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

صائب تبریزی