سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رسوای عالم
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

سرم شوریدگی دارد، ندانم چیست سودایش

دلم آوارگی جوید، ندانم چیست مقصودش

نظیری را به مجلس بردم امروز و غلط کردم

مرا رسوای عالم کرد چشم گریه‌آلودش

نظیری نیشابوری