سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جان نازنین
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

گر جان نازنینش، در پای ریزی ای دل

در کار نازنینان،جان نازنین نباشد

سعدی