سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ساز دل
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

کر شدم، تا چند شور حق و باطل بشنوم

بشکنید این سازها تا چیزی از دل بشنوم

بیدل