سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ناصرالدین شاه قاجار و ...
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: تاریخ