سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

احسان
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

گرچه از وعده‌ی احسان فلک، پیر شدیم

نعمتی بود که از هستی خود، سیر شدیم

صائب تبریزی