سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

داغ لاله
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

شبنم نکرد داغ دل لاله را علاج

نتوان به گریه شست خط سرنوشت را

صائب تبریزی