سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عالم دیوانگی
ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند

جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری؟

جواب داد که آزادگان تهی دستند

به راه عقل برفتند سعدیا بسیار

که ره به عالم دیوانگان ندانستند