سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خزان بهار
ساعت ٦:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

پیش از خزان به خاک فشاندم بهار خویش

مردان به دیگری نگذارند کار خویش

دایم میانه‌ی دو بلا سیر می‌کند

هرکس شناخته است یمین و یسار خویش

صائب! چه فارغ است ز بی برگی خزان

مرغی که در قفس گذراند بهار خویش!