سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سخن عشق
ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی

که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد

چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او

سخنی ز عشق گویند و درو اثر نباشد

سعدی