سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زیستن
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

... دیده ای بسیار و می بینی

می وزد بادی،پری را می برد با خویش،

از کجا؟از کیست؟

هرگز این پرسیده ای از باد؟

به کجا؟وانگه چرا؟زین کار مقصد چیست؟

خواه غمگین باش،خواهی شاد

باد بسیار است و پر بسیار،یعنی این عبث جاری است.

آه باری بس کنم دیگر

هر چه خواهی کن تو خود دانی

گر عبث یا هر چه باشدچند و چون،

این است و جز این نسیت.

مرگ گوید:هوم!چه بیهوده!

زندگی می گوید:اما باز باید زیست،

باید زیست

باید زیست!...

شعری از مهدی اخوان ثالث