سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فرومایگی
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

عنان به دست فرومایگان مده، زنهار!

که در مصالح خود خرج می‌کنند ترا

صائب تبریزی