سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قطره باران
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

چون باده می کند مست، ما را هوای باران

دریای نشأه خیزد، از قطره‌های باران

روزی که نیست چشمم، از جوش گریه پر آب

در کارخانه‌ی ابر،‌ خالی است جای باران

طغرای مشهدی