سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بیداد نیکوان
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست

الا در آن مقام که ذکر شما رود

ای آشنای کوی محبت صبور باش

بی‌داد نیکوان همه بر آشنا رود

سعدی