سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جمال دوست
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیدست؟

افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند

سعدی