سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

در رحمت
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

توانگرا در رحمت به روی درویشان

مبند و گر تو ببندی خدای بگشاید

سعدی