سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شکر وصل
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

کز شوق توام دیده چه شب می‌گذراند

سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس

کاندوه دل سوختگان سوخته داند

شیرین ننماید به دهانش شکر وصل

آن را که فلک زهر جدایی نچشاند

سعدی