سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آواز سنگ
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است

بر دل کوه نهی سنگ به آواز آید

سعدی