سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پریدن
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

ای مرغ سرا، خیز و پریدن دگر آموز
نومید مشو، ناله کشیدن دگر آموز!

اقبال