سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سوز وساز
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال
چه خوش است زندگی را همه سوز و ساز کردن
دل کوه و دشت و صحرا به دمی گداز کردن
...
همه سوز ناتمامم، همه درد آرزویم
به گمان دهم یقین را که شهید جستجویم
اقبال لاهوری