سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فریب باطل
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

کسی که از دو جهان خویش را برون نشناخت
فریب خورده ی این نقش باطل است هنوز
اقبال لاهوری