سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

لذت پرواز
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

مرا ز لذت پرواز آشنا کردند
تو در فضای چمن آشیانه می خواهی
اقبال