سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

طبع پرواز
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

مرغ پرنده اگر در قفسی پیر شود

همچنان طبع فرامش نکند پروازش

سعدی