سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

درد و درمان
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

خوش است درد که باشد امید درمانش

دراز نیست بیابان که هست پایانش

سعدی