سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

درد و درمان
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ

به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حافظ