سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زلف پریشان
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ای نـسیم بی‌قـرار روزهـــای عاشقی
هر کجا زلفی پریشان شد، گمان کردم تویی!

سایه ی زلف کسی چون ابر بـر دوزخ گذشت
آتشی دیگر گلستان شد، گمـان کردم تویی!

فاضل نظری