سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رفتن و آمدن
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات
بشارتی به من از کاروان بیار 
ای عشق

همیشه
رفتن و رفتن
‌ ز آمدن چه خبر؟


حسین منزوی