سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فغان
ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش؟

نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

نرسد ناله‌ی سعدی به کسی در همه عالم

که نه تصدیق کند کز سر دردی‌است فغانش