سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حرف مردم
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ امرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

هر که خواهد در حق ما هرچه خواهد گو بگوی

ما نمی‌داریم دست از دامن دلدار خویش

سعدی