سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فراغ
ساعت ٤:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

تو را فراغت ما گر بود و گر نبود

مرا بروی تو از هر که عالمست فراغ

سعدی